напишіть нам
Засновник:
Запорізька обласна державна адміністрація,
Департамент культури, туризму, національностей та релігій
Запорізький обласний туристично-інформаційний центр

ОГОЛОШЕННЯ

Запрошуємо представників наукової, творчої, освітньої сфери, керівників інститутів громадянського суспільства, які 28.02.2015 приймали участь у роботі Форуму української інтелігенції Запорізької області та всіх патріотів надіслати до друку тези виступів з актуальних питань соціально-політичного розвитку української держави та подальших практичних кроків з її розбудови.

Тези виступів приймаються до 25 квітня 2015 р. на електронну адресу Департаменту культури, туризму, національностей і релігій:  ouk@online.ua з приміткою – Тези до Форуму. Матеріали будуть видані окремим збірником. 

Структура та зміст тез (обсяг до 5 стор.) повинні відповідати тематиці Форуму та сучасним вимогам до оформлення згідно з діючими вимогами Державного стандарту.

Вимоги до оформлення тез:

У  правому верхньому кутку сторінки – ім’я та прізвище автора. Посередині сторінки – назва статті (великими літерами, шрифт жирний), в кінці – список використаної літератури. Під назвою через один інтервал – анотація та ключові слова українською мовою. 

Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки.

Відповідальність за вірогідність фактів, цитат, власних імен несуть автори публікацій.

Після тез через один інтервал подається за наскрізною нумерацією список використаної літератури під заголовком «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ». 

Матеріали  друкуються в авторській редакції, тому просимо попередньо ретельно відредагувати тексти відповідно до сучасної термінології та правопису.

Тези подаються в електронному варіанті в редакторі Word for Windows 2003. Вимоги до тексту: шрифт – Times New Roman, 14 pt, розміри поля – 20 мм. зверху, знизу, ліворуч і праворуч, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см. 

З організаційних питань звертатися до оргкомітету: м.Запоріжжя, пр.Леніна 164, Департамент культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації , тел. (0612) 239 02 84 

Оргкомітет