send us a message
Founder:
Zaporizhzhya Regional State Administration,
Department of Culture, Tourism, Nationalities and Religions
Zaporozhye Regional Tourist Information Centre

Travel agency

Zaporozhye

JSC "Azov-2000" 69002, Zaporozhye, av, 92, 632551 Oleynik13@azov.zit.zp.ua
JSC "Zaporizhzhya Iron and Steel Works Zaporizhstal" 69017, Zaporozhye, Khortitsa island, vul.Budynku rest, 30, 31, 2131858 offise@zaporizhstal.com
Zaporizhzhya Chamber of Commerce 69000, Zaporozhye, bul.Tsentralnyy, .4, 2135024, 71108, Zaporozhye, Berdiansk, p proletarian, 102, 55220 tour@cci.zp.ua
Zaporizhzhya Regional'S TOURISM AND EXCURSIONS "ZAPORIZHTURYST" 69017, Zaporozhye, island Khortytsya D.S.P., 2865362, 2865364 zpturist@zp.ukrtel.net
VA SMALL COMPANY "Lorca" 69002, Zaporozhye, Lenin Avenue, bud.75, kv.112, 631740, 631636 lork@radiocom.net.ua
PF "Leo" 69035, Zaporozhye, vul.Pravdy, bud.39, 330375.348634 zimaletto-zp@bigmir.net
PE "AL-MEASURE" 69097, Zaporozhye, ul. Zadniprovska, bud.5-B kim.404, 734417 al_mira@hotbox.ru
PE "An-Marie" 69035, Zaporozhye, Lenin avenue, house. 151 - A, 490154, 2200151 an-mary@io.net.ua
PE "ATHENA" 69006, Zaporozhye, travel Levanevskogo bud.4, Q1, 2893520 black@black.zssm.zp.ua
PE "Vesta Travel" 69001, Zaporozhye, Peremohy, building 2, Suite 325, 2225212 vesta-travel@ukr.net
PP 'FREE BIRD' 69069, Zaporozhye, vul.Trypilska, bud.7, 2282042 ptax@mail.zp.ua
PE "VIP tour" 69006, Zaporozhye, Severnaya str highway bud.3v, 2130153 zli@ua.fm
PE "Voyage Plus' 69001, Zaporozhye, ul. Victory, 38, Office 2, 2201060 plus@voyage.zp.ua
PE "Dasha" 69044, Zaporozhye, Square Trade Unions, bud.5, 2333315, 2247115 m_photoart@a_teleport.com
PE "Dimona-tours" 69035, Zaporozhye, vul.Lermontova, bud.6, k.32, 45, 2134105, 72319, Zaporozhye., Melitopol, vul.Sverdlova, bud.53, office 5. 80676131665
PE "Discovery Travel" 69035, Zaporozhye, vul.Pravdy, bud.45a, of.17, 2281166 disc_tour@mail.zp.ua
PE "Ellen TOUR» 69001, Zaporozhye, Shevchenko, bud.14. 2243200 elentour@mail.zp.ua
Private enterprise "GREEN BEAM" 69097, Zaporozhye, vul.Entuziastiv, 2, 701715 nickvideo@mail.zp.ua
PE "ZOVNISHSERVIS" 69002, Zaporozhye, vul.Hliserna, 5, 2125832, 2125833 m_zovnushservis@a-teleport.com
PE "COMPANY MAGIC TOUR» 69035, Zaporozhye, vul.Pravdy, bud.45, 2123922, 2121453 magi@optima.com.ua
PE "Corundum XXI" 69000, Zaporozhye, vul.Illicha, bud.34, 952100, 80504841708
Private enterprise "LINER-Express" 69035, Zaporozhye, Lenin Ave bud.155, 346681 smertin@ozh.kiyavia.com
PP "Mega Tour" 69037, Zaporozhye, Lenin Ave bud.208, Suite 15, 2243822 megatur@mail.rim.zp.ua
PE "MEMORI" 69005, Zaporozhye, vul.Pravdy, bud.53, Suite 339, 2246001 memory-tour@mail.ru
PE "COM DREAM TOUR" 69063, Zaporozhye, ul. Zhukovsky, bud.32, of.6, 2281636
PE "NALS TOUR» 69006, Zaporozhye, Lenin Avenue, 179, k.10, 2121606 nalstour@commint.net
PE "SCIENTIFIC INDUSTRIAL-COMMERCIAL BA" UNITY "TATA" 69118, Zaporozhye, vul.Novokuznetska, bud.4, 2125635, 2125636 tata@tata.zp.ua
PE "Promeksa-2000" 69063, Zaporozhye, ul. Dzerzhinsky, 28, 643510, 2138468 promex@comint.net
PE "Salem" 69063, Zaporozhye, ul. Gorky bud.27/29, kim.53, 80992186886 salem2007@ukr.net
PE "Sailor" 69005, Zaporozhye, ul. Patriotic, bud.74, of.51, 2229363
PE "CHAR" 69035, Zaporozhye, vul.Lermontova, bud.16, 2896080 8SmejIou@mail.ru
PE "Emerald City" 69095, Zaporozhye, Lenin avenue, house. 111 - A, Suite 804, 7876654
PE "Seventh Continent" 69076, Zaporozhye, vul.Novobudov, 3, 2701015, 2132419, 80689086409
PE "TRAVEL COMPANY" William TREVL " 69035, Zaporozhye, Pr Mayakovsky bud.8-A, Suite 1, 2702012, 80676192552 vilenatravel@mail.ru
PE "Travel company" MERCURY TOUR » 69057, Zaporozhye, vul.Sorok years of Soviet Ukraine, bud.90, 2209860 merkuriy_tour@mail.ru
PE "TRAVEL COMPANY" MiG-TOUR " 69054, Zaporozhye, Lenin Avenue, bud.152, 2200960 a@migtur.zp.ua
PE "TRAVEL AGENCY" four seas " 69035, Zaporozhye, vul.Lermontova, bud.26, kv.4, 2138319 fourseas@svitonline.com
PE "FORTUNE TOUR» 69002, Zaporozhye, Gorky, d. 89, 2220240 turprim@turprim.zssm.zp.ua
PE "YUVENTA TOUR» 69095, Zaporozhye, Lenin Avenue, bud.110 - A kv.3, 7875154 yuventa-tur@rambler.ru
PE "YUNIMED" 69032, Zaporozhye, vul.Verhnya, bud.7, 2227763 unimed@zp.ukrtel.net
PP COMPANY "Baida" 69002, Zaporozhye, vul.Chervonohvardiyska, bud.38, 642604 office@baida.zssm.zp.ua
PP COMPANY "Leah-cruise" 69063, Zaporozhye, vul.Chekystiv, bud.23, of.8, 646356 nanuli@inbox.ru
JOINT UKRAINIAN-GERMAN COMPANY "Sachsen GmbH" 69095, Zaporozhye, av, bud.111-A 623572
Ltd. "BRAVO IN TOUR 2008" 69057, Zaporozhye, vul.Sorok years Rad.Ukrayiny, bud.86, 2331111
Ltd. "AVIAL SICH" 69001, Zaporozhye, Shevchenko, bud.18, prym.17, 2721281 avialsich@mail.ru
Ltd. "AIRLINE SKIF TOUR» 69035, Zaporozhye, Lenin Avenue / Mira, bud.155/13, kim.125, 2894686
Ltd. "travel agents" Intourist " 69000, Zaporozhye, Lenin Avenue, 135, 2246645 travel@intourist.com.ua
Ltd. "ALYEF-Travel" 69002, Zaporozhye, vul.Chervonohvardiyska, bud.40, 490382 aleftravel@mail.ru
Ltd. "Askania" 69035, Zaporozhye, vul.Pravdy, bud.39, k.2, 339725
Ltd. "BONTUR" 69039, Zaporozhye, vul.40 years of Soviet Ukraine, bud.59, Suite 1-2, 2703706 bon_tur@mail.ru
Ltd. "Valen" 69035, Zaporozhye, ul. Record, d. 41, 2125777, 2130368 valena@mail.zp.ua
Ltd. "greetings Travel" 69035, Zaporozhye, ul. The South, d. 3, 2123777, 2209977 vitan@comint.net
Ltd. "householder TRAVEL TOURS END TRANS LTD - Zaporozhye" 69035, Zaporozhye, ul. Peace bud.10, kv.20, 2120208 domar@domar-zp.zssm.zp.ua
Ltd. "AIR EXPRESS" 69063, Zaporozhye, vul.Dzerzhynskoho, bud.40, kv.13, 2897310, 2893932
Ltd. "Express Tour" 69096, Zaporozhye, vul.Borodinska / Ladoga, bud.9/12, prym.272, 80503206115 info@expresstour.dp.ua
Ltd. "YEKSI" 69000, Zaporozhye, Lenin Avenue, bud.158-B, 2135708 m_acksy@a-teleport.com
Ltd. "IKAR-AIR" 69035, Zaporozhye, vul.Pravdy, bud.40, prym.2.10, 2222590 s_kabakov@mail.ru
Ltd. "CARAVAN tours» 69005, Zaporozhye, Gagarin, bud.5, prym.107, 2361476 zp@karavan.dp.ua
JSC «CB-ECOLOGY" 69057, Zaporozhye, Peremohy, bud.129, 343665 eko1@optima.com.ua
Ltd. "Compass" 69067, Zaporozhye, vul.Sofiyi Perovskoj, bud.8, 2132568 kompas91@ukr.net
Ltd. "MALYEN" 69035, Zaporozhye, Lenin Avenue, 159, 2133341, 2201127 malen@isoft.zp.ua
Ltd. "Megatrans" 69065, Zaporozhye, vul.Schaslyva, bud.5a, 2132299 megatrans@optima.com.ua
Ltd. "FIVE STAR PLUS» 65035, Zaporozhye, Lenin Avenue, bud.147, 2222727
Ltd. "PILOT-the latest» 69000, Zaporozhye Airport, 2201112, 2209099 pilot@comint.net
Ltd. "Prima TOUR» 69063, Zaporozhye, vul.Chekistiv, bud.26, kv.5, 2126466, 2126468 prima@prima.zssm.zp.ua
Ltd. "Council" 69063, Zaporozhye, ul. Dzerzhinsky, bud.3, 2202510, 2138383 rada@agenstvo.zssm.zp.ua
Ltd. "REGIONAL CENTER rehabilitation and recreation" 69063, Zaporozhye, ul. Dzerzhinsky, bud.3, 2270608, 2147305 rcentr@inbox.ru
Ltd. "Robinson Club" 69006, Zaporozhye, Severnaya str highway bud.3b, 2223322, 342532
LLC "Workshop ROAD" 69035, Zaporozhye, pr.Mayakovskoho, 11, k.108, 2120946 stodorog@stodorog.zssm.zp.ua
Ltd. "Travel Company" Natasha " 69006, Zaporozhye, ul. Leonov, bud.11, kv.31, 2120176
Ltd. "TRAVEL TRAVEL COMPANY SICH" 69068, Zaporozhye, vul.Koponkina, bud.54, 2244322, 2173031
Ltd. "Travel company" SAM "(Osh) 69035, Zaporozhye, Lenin Ave bud.176, kv.114, 2131771, 2132313 sam@sam.zp.ua
Ltd. "Travel company" FAVORITE-VISIT " 69006, Zaporozhye, vul.Sorok years the Soviets. Ukraine, bud.20, prym.20, 2128044
Ltd. "Travel company" Utah " 69063, Zaporozhye, vul.Dzerzhynskoho, bud.16, 7646664 uta@uta.zp.ja
Ltd. "TURSERVIS PLUS" 69057, Zaporozhye, Lenin Ave bud.158, 343091 tourservice@zaporozhye.net
Ltd. "TURFYRMA Progress" 69063, Zaporozhye, ul. Dzerzhinsky, bud.31, 2138584 profil@comint.net
Ltd. "UKRAVIATUR" 69063, Zaporozhye, ul. Anholenka, bud.22, 499650 ukr_avia@ukr.net
LLC "Universal AGENCY" ST TOUR " 69002, Zaporozhye, ul.Franko, bud.41, k.8, 2132100 uasvt@a-teleport.com
LLC "Center for Youth Tourism" ISTOK " 69035, Zaporozhye, vul.Lermontova, bud.16, 2200633, 2247057
Ltd. "YANTUR" 69005, Zaporozhye, Peremohy, bud.115, 80673931036
Ltd. TRAVEL AGENCY "Matisse TOUR» 69037, Zaporozhye, vul.Zelinskoho, bud.6, 80676125109, 2245154 matistour@mail.ru
ANTYUHOV DENIS V. 69000, Zaporozhye, Lenin Avenue, 147, 2208522, 2222727 galopom@mail.zp.ua
Grandmother Victoria V. 69000, Zaporozhye, vul.Pravdy, bud.39, pr.18, 31, 2224370, 80506368276
BARLIT Oksana 69035, Zaporozhye, Lenin Ave bud.145, 2 Bldg., Of.308, 612537
Borisenko Olena 69000, Zaporozhye, vul.Dzerzhynskoho, 67 office no, Suite 2, 970679
VATRUSHKIN Alexander S. 69002, Zaporozhye, vul.Hliserna, bud.5, 2125833, 656102 postmaster@zovnishservis.marka.net.ua
VATRUSHKINA Irina E. 69002, Zaporozhye, vul.Hliserna, bud.5, 2656102 postmaster@zovnishservis.marka.net.ua
VDOVINA Natalia 69035, Zaporozhye, Lenin Avenue, bud.176, prym.113, 2133099 adelaida_n@starport.com.ua
Viktorov ALEXANDER VOLODYMYROVICH 69000, Zaporozhye, ul. Victory bud.35
Vinichenko VALENTINA S. 69100, Zaporozhye, ul. Leonov, str.12, of.41, 670,505
DMYTRENKO Victoria N. 69000, Zaporozhye, Gogol, bud.83, 2173031
DOBRODUB Kyrylo S. 69095, Zaporozhye, vul.Kommunarska, bud.45a, 2896080, 624473
DOBRODUB Stanislav Matveevich 69095, Zaporozhye, ul. Kommunarska, bud.45a, 2896080
Chateau Eugene V. 69080, Zaporozhye, ul. Gagarin house. 12/1, 2246272, 2209976, 2704049 avalonus@rambler.ru
ZARUBA FAITH G. 69001, Zaporozhye, bul.Shevchenka, 27 Mira, 2322241
Zubchenko Sergei 69076, Zaporozhye, vul.Novobudov, bud.3, 80936172185 s-tur2008@mail.ru
KOVTUN Sergei Borisovich 69032, Zaporozhye, Pr Metalurhiv bud.19, 2123754, 80951817827 upak@ukr.net
KONDRUSHYNA Riaba 69001, Zaporozhye, Shevchenko bud.25, 2209188 baja@rambler.ru
Konopko NATALIA AFANASIYIVNA 69095, Zaporozhye, Lenin Avenue, bud.111 - A, Suite 804, 2705343 konopko@email.ua
KOSTYANOVSKA ALINA V. 69000, Zaporozhye, Lenin avenue, house. 158-B, 2135708, 2200694
KOSHKALDA Valentin 69001, Zaporozhye, Lenin Ave / vul.Stalevariv, bud.151/11, 2130077
Kravchenko Natalia G. 69001, Zaporozhye, Peremohy, 38 Suite 2, 2200600, 2201060 natali@vp_tour.com.ua
Elena Kravchenko 69035, Zaporozhye, Lenin Avenue 153, of.147, 2331067, 343516
Kryukov Larisa 69037, Zaporozhye, ul. Record, bud.20, of.101, 625122
Litvin TATIANA Yaroslavovna 69001, Zaporozhye, Peremohy, 2, of.325, 2208118, 2225212
Malikov ALLA V. 69121, Zaporozhye, Lenin Ave bud.109a, 2715746 alla_malikova@mail.ru
MARUFENKO RIMMA Oleksandrivna 69035, Zaporozhye, ul. Truth, bud.45, 644947 magi_rimma@mail.ru
Tatiana Nikolayev 69057, Zaporozhye, ul. 40 years of Soviet Ukraine, bud.86, 80952348600 ntv-aquapark@ukr.net
NOVIKOV Natalia D. 69000, Zaporozhye, Gorky, bud.159, kv.4, 415775
OSTRYANSKA Olga 69006, Zaporozhye, pr.Levanevskoho, bud.4, 2367822, 2893520 afina-zp@ukrpost.net
PASHCHENKO Valentin Fedorovich 69002, Zaporozhye, ul. Chervonohvardiiska, bud.40, 2209714
Petryayeva YANA ANATOLIYIVNA 69035, Zaporozhye, vul.40 years of Soviet Ukraine, bud.45, 2200822 fantasia-travel@mail.zp.ua
Pidgorna Tatyana A. 69095, Zaporozhye, Gorky, bud.163, Suite 45, 80506288086, 653810, 2895790 faina_z@rambler.ru
PLYNOKOS Dmitri 69063, Zaporozhye, vul.Illicha, bud.34, of.206, 80672839991
Vladimir Pogorelov 69035, Zaporozhye, ul. Lermontov, bud.16, 2247057
PRYKHODKO Julia 69000, Zaporozhye, vul.Ukrayinska, bud.61, 80509501554
PROKOPCHENKO Irina 69063, Zaporozhye, Gogol, d. 67th, 80973422031, 627976 prokopchenko_ia@mail.ru
REZNICHENKO Lily B. 69057, Zaporozhye, ul. 40 years of Soviet Ukraine, bud.86, lit.-4, pr.HIH 2090398 Lilya_77@ua.fm
Pain Vadim 69000, Zaporozhye, Peremohy, bud.46, prym.2, 80502082620
Ryabko Ruslan M. 69006, m.Zaprizhzhya Ave Metalurhiv bud.11, 7011880
Savchenko Iryna 69063, Zaporozhye, Gorky, d. 27/29, k.80, 7012225 tyrizmtyr@ukr.net
Semenkova Elena 69002, Zaporozhye, ul. Chervonohvardiiska, bud.40, 2334171 sasha@express.net.ua
SEMILET Mikhail 69001, Zaporozhye, vul.S.Tyulenina, bud.23, 353099, 349547
SENTYUROVA Natalia 69002, m.Zaporizhzhya st. Chervonohvardiiska, 40, of. 100, 344431 sent@optima.com.ua
SEROVSKA Victoria BRONISLAVIVNA 69035, Zaporozhye, ul. Gryaznov, bud.58, the second basement, lit.5a
SONICH Natalia 69063, Zaporozhye, Lenin Ave bud.38, 7643783
Surkis VICTORIA E. 69035, Zaporozhye, Lenin Avenue, bud.170a, 2135749, 2209636 vitan@comint.net
Titov Lydia B. 69100, Zaporozhye, ul. Chervonohvardiiska, bud.17, 2209636
Tolok Lily ANATOLIYIVNA 69097, Zaporozhye, vul.Dzerzhynskoho, bud.3, 2138383 tolok@agenstvo.zssm.zp.ua
TRONOVA Olga E. 69007, Zaporozhye, vul.Arhitekturna, bud.64, 2126532 allkus@ua.fm
Filonenko Olga 69002, Zaporozhye, vul.Chervonohvardiyska, bud.38, 960350
HALIMAN Marina A. 69035, Zaporozhye, Suvorova, bud.4, 2337015 nika_sport@list.ru
HLEBNIKOVA Julia 69063, Zaporozhye, ul. Gorky bud.32a, 2244008
SHMELKOVA Elena 69069, Zaporozhye, pr.Mayakovskoho, bud.7, 80677246564 alona_shm@mail.ru
Varchenko Natalia 69041, Zaporozhye, ul. The Kremlin, build. 65-A, Apt. 123
HOLISHENKO Natalia 69121, Zaporozhye, ul. Ladoga, bud.40, kv.42 gnv0612@ukr.net
YERMOLENKO Natalia 69035, Zaporozhye, vul.Stalevariv, bud.17, kv.36
Bell SVIATOSLAV Y. 69121, Zaporozhye, vul.Tovaryska, bud.37-A kv.104 goldmanslay@gmail.com
KURTSER Alevtina VOLODYMYRIVNA 69002, Zaporozhye., Zaporozhye, Artema, bud.71, kv.61 VikyLenD@gmail.com
PP 'Nihon TOUR' 69095, Zaporozhye, av, bud.109
PP 'REHYNA' 69118, Zaporozhye, vul.Avtozavodska, bud.34, kv.43 regina9best@gmail.com
Victoria L. Preuss 69095, Zaporozhye, vul.Ukrayinska, bud.8-A kv.78
Ltd. 'Bern' 69006, Zaporozhye, Ave. Metallurgy, bud.4 berni@reis.zp.ua
Ltd. 'WORLD TOURISM' 69001, Zaporozhye., Zaporozhye, Peremohy, bud.26, Suite 3 n.gutsal @ vsesvittour.com
Ltd. 'Infinity TOUR' 69005, Zaporozhye., Zaporozhye, Peremohy, bud.79
Ltd. 'PROGRESS, Ltd' 69083, Zaporozhye, vul.Shidna, bud.8 'A' profil@comint.net
Ltd. 'TANDEM PLUS' 69118, Zaporozhye, vul.Avtozavodska, bud.44, kv.64
Ltd. 'travel company' FORA SERVICE ' 69095, Zaporozhye, Gogol, bud.100, kv.56
Ltd. 'ELITE TRAVEL COMPANY' 69097, Zaporozhye, ul. Zadniprovska, bud.6, kv.49
Ltd. 'TRAVEL COMPANY TRYONYKS' 69041, Zaporozhye, ul. The Kremlin, bud.23
Ltd. 'SATELLITE' 71100, Zaporozhye., Berdiansk st. Gorky house. 45 offise@sputnik.brd.zp.ua
TOUR Anatoly 69095, Zaporozhye, vul.Ukrayinska, bud.6 'A', kv.80

Zaporozhye region

LASKOV Andrei V. 70411, Zaporozhye., Zaporozhye district, village Volodymyrivska, Shkilna bud.24, kv.5 alaskov@list.ru

Berdyansk

PE "TRAVEL AGENCY" SPORT-PLUS " 71100, Zaporozhye., Berdiansk, av, bud.35v, 44929 sportplus@zp.ukrtel.net
PE "AGENCY" STYLE TOUR » 71111, Zaporozhye., Berdiansk, st, bud.59, of.35, 71663
PE "HREVAL" 71100, Zaporozhye., Berdiansk, vul.Belinskoho, bud.38, 43092
PE "Sea Lagoon" 71100, Zaporozhye., Berdiansk, bul.Tsentralnyy, bud.4a, 50164
PE "AROUND THE WORLD PLUS" 71100, Zaporozhye., Berdiansk, Lenin Avenue, bud.25, 68705 azov_seaside@rambler.ru
PE "Azov Sea Tour" 71100, Zaporozhye., Berdiansk, Peremohy-ul.K.Marksa, bud.15/32, of.14
PE "TOUR OPERATOR STYLE TOUR» 71100, Zaporozhye., Berdiansk, ul.Svobody, 3a, 44175
Ltd. "tours-B" 71100, Zaporozhye., Berdiansk, Airport, 70573 berdyansk@aviatour.dp.ua
Ltd. "Petrel" 71100, Zaporozhye., Berdiansk, vul.Ordzhonikidze, bud.95, k.91, 57371 adbrd021@zp.ukrtel.net
Ltd. "Havana-UKRAINIAN TOUR OPERATOR" 71100, Zaporozhye., Berdiansk, pr.Proletarskyy, bud.123b, 72757
LLC "Trade House Naftokhimik UKRAINE" 71101, Zaporozhye., Berdiansk, Melitopol road, 84/1, 51181, 41837 kurort@berdyansk.biz
Ltd. "Frigate-99" 71100, Zaporozhye., Berdiansk st. Michurina bud.95 / 1, 43684.66539 toursous@gala.net
HRYSHAY VICTORIA V. 71101, Zaporozhye., Berdiansk, Melitopol road, bud.68, 20061 bat@zp.ukrtel.net
ZOSYMENKO Marina Yu 71100, Zaporozhye., Berdiansk, Urytskogo str, bud.3d, 40581 temerinda@berdyansk.info
Kikot Tatiana 71100, Zaporozhye., Berdiansk st. Shevchenko, bud.71v
Kovalchuk MARINA V. 71100, Zaporozhye., Berdiansk, Lenin Avenue, bud.47, 45122, 76794
Konovalov Dmitry Mikhailovich 71100, Zaporozhye., Berdiansk, pr.Pratsi, 47/vul.Shmidta, 14, 33174
Konovalov MARGARITA OLEGIVNA 71100, Zaporozhye., Berdiansk, vul.Horbenka, bud.1
Pogorelov Larisa 71100, Zaporozhye., Berdiansk, Shevchenko, bud.71-B, Suite 208
Tsekov LARISA S. 71112, Zaporozhye, Berdiansk, Lenin, bud.24, 70700
Shevchenko Vitaliy 71100, Zaporozhye., Berdiansk, Urytskogo str, bud.3d, 40581 temerinda@berdyansk.info
PUHLYAKOV Nikolai 71100, Zaporozhye., Berdiansk, vul.Volkova, bud.20, 50164
Rykov TETYANA 71100, Zaporozhye., Berdiansk st. Makarova, str.12, 50289
STELMACHENKO VICTORIA A. 71100, Zaporozhye., Berdiansk, vul.Liyepayska, bud.19, kv.6 bering@berdyansk.net.ua

Energodar

SOLOVYOV DMITRY L. 71504, Zaporozhye., Energodar st. Cossack, bud.30, 43626 solovev@dv.com.ua
KISTRIN Olga 71500, Zaporozhye., Energodar town, ul.Komsomolskaya, bud.41, prym.32, K.3, 80676135201
Yuriy Pershin 71502, Zaporozhye., Energodar town, vul.Budivelnykiv, bud.41, Q1, 80984170626
Titarenko Nina 71500, Zaporozhye., Energodar town, vul.Tsentralna, bud.4, 33316 pts1@mgw.nppzap.zaporizhzhe.ua
Ltd. "IN TRAVEL" 71630, Zaporozhye., Basil, Mr., m.Dniprorudne, vul.Entuziastiv, bud.20, kv.77, 562654 intravel@mail.zp.ua

Tokmak

Spirin Svetlana M. 71700, Zaporozhye., M.Tokmak, vul.Revolyutsiyna, bud.38, kv.12

Melitopol

ENTERPRISE "ODIHITRIYA" Melitopol City NGO "good" 72312, Zaporozhye., Melitopol, vul.Oleksandra Nevsky bud.5
PF "Melitopol TRAVEL BUREAU" 72319, Zaporozhye., Melitopol, Lenin, bud.137, 424229
PE "Inform WEST" 72313, Zaporozhye., Melitopol, etc. 50th anniversary of Victory bud.25, 426161 infovest@ukr.net
PE "Odyssey TOUR» 72319, Zaporozhye., Melitopol, st. Kirov bud.36, 424455
PE "TRT-worthy" 72313, Zaporozhye., Melitopol, Pr 50th anniversary of Victory house. 25, 263417
PE "TUREKSPRES PLUS" 72312, Zaporozhye., Melitopol, Square Victory bud.4, k.16, 422424 tourexpress@zp.ukrtel.net
PE "Citadel" 72315, Zaporozhye., Melitopol, Ushakova, 2, 427487 citadel05@inbox.ru
Ltd. "FINANCIAL GROUP" LEGION " 72318, Zaporozhye., Melitopol, Pr Khmelnytskoho bud.69, 428239, 80979917559 Diamante77@list.ru
LTD COMPANY 'AND A-' 72312, Zaporozhye., Melitopol, Square Victory bud.3, 268039, 424324, 440021 ata_mel@mail.ru
Gorban Tatiana 72318, Zaporozhye., Melitopol, Pr 50th anniversary of Victory bud.25, 422232
KAS'YANENKO Svetlana 72316, Zaporozhye., Melitopol, st. Dzerzhinsky, bud.77, 80972356511, 417244 pavel-kos76@mail.ru
LYUBENOK ALEXANDER VOLODYMYROVICH 72319, Zaporozhye., Melitopol, st. Kirov bud.36, 435671 lumex@bigmir.net
Nikitin Vadym 72304, Zaporozhye., Melitopol, Pr. 50th anniversary of Victory bud.36 / 1, 429,103 aist@artsv.net, poni-tur@ukrpost.ua
Dmitriev Angela ANATOLIYIVNA 72311, Zaporozhye., Melitopol, Pr Bohdan Khmelnytsky bud.83, kv.28
Kondakova Sergei G. 72313, Zaporozhye., Melitopol, vul.H.Stalinhradu, bud.21, kv.4 kondakov@email.ru
MYEMYETOVA Julia 72319, Zaporozhye., Melitopol, vul.Rozy Luxembourg bud.21, kv.104 afininamamulia@mail.ru

Dniprorudne

VERTEHEL Natalia 71630, Zaporozhye., Basil, Mr., m.Dniprorudne, vul.Shahtarska, bud.46, 75 vertegel.natalia @ gmail.ru

Primorsk

Ltd. 'boarding house' Birch ' 72100, Zaporozhye., M.Prymorsk, ul.Kurortnaya, bud.43 bron@berzka-azov.com.ua

Yakymivskyy area

JSC "ZAPORIZHOBLAHROBUD" 72563, Zaporozhye., Yakymivskyy area, smt.Kyrylivka, b / in "Azure on," 823169848, 2246767
Ltd. "Azure more» 72563, Zaporozhye., Yakymivskyy district, smt.Kyrylivka, Cos Siltings 823169848
BENDUS ELENA SERHIYOVNA 72563, Zaporozhye., Yakymyvskyy district, village Kirillovka st. Spit Peresyp, b / in "Galatea", 823169597
KRYVULYAK YEVHEN Alexander SANDROVYCH 72563, Zaporozhye., Yakymivskyy district, s.Kyrylivka, spit Peresyp, 823169597, 2243823
KUZNETSOV Gennadii Vladimirovich 71100, Zaporozhye., Smt.Yakymivka, pr.B.Hmelnytskoho, 2, 431520
Olga Kuznetsova 73100, Zaporozhye., Smt.Yakymivka, Str.B.Khmelnitskogo, 2, 431520
Fomenko Lily VOLODYMYRIVNA 72563, Zaporozhye., Yakymivskyy district, s.Kyrylivka, spit Peresyp, 8 (231) 69597, 2243822
Fomenko Lyubov 72563, Zaporozhye., Yakymivskyy district, village Kirillovka, vul.Kosa Siltings bud.88, recreation center "Galatea", 8 (231) 69597